Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aleksandrów Łódzki

Wykonanie pełnobranżowego projektu budynku Filii SP ZOZ przy ul. Pabianickiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzorów autorskich

CZYTAJ