Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Szpitalu Powiatowym w Dębnie

CZYTAJ